Рекомендації психолога 


   Шановні  батьки та вчителі початкових класів!

     Для того,  щоб визначити психологічну готовність чи неготовність шестирічної дитини до школи, психологічна служба надає коротку характеристику видів готовності до навчання в школі.

  Фізична готовність передбачає:

 • Зріст, вагу, пропорції та інші показники, що відповідають середнім нормам фізичного розвитку дітей шестирічного віку;
 • Розвиток дрібних рухів кистей рук і пальців;
 • Стан органів зору і слуху;
 • Правильну поставу;

Мотиваційна готовність характеризується:

 • Прагнення до набуття знань;
 • Наявність відповіднихмотивів навчання(дитина хоче навчатися у школі);
 • Одержання статусу сучасного школяра;

Готовність у сфері розвитку кругозору пов`язане з елементарними знаннями:

 •  Уявлення про країну, свята;
 •  Уявлення про час, одиниці його вимирювання;
 • Знання про рослини, тварин, погодні явища;
 • Уявлення про простір, величину предмета;

Готовність у сфері пізнавальних процесів передбачає певний рівень розвитку пам`яті, уваги, мислення:

 • Уміння запам`ятовувати те, що потрібно для розуміння вивченого матеріалу;
 • Уміння концентрувати свою увагу;
 • Уміння порівнювати;
 • Уміння узагальнювати;

Комунікабельна готовність передбачає вміння дитини:

 • Установлювати контакт з дітьми;
 • Працювати в групі;

Готовність у сфері культурних норм пов`язана з уміннями і навичками:

 • Самообслуговування;
 • Правильної поведінки з урахуванням етичних норм поводження в суспільстві;

Особиста готовністьпередбачає:

 • Формування самооцінки;
 • Уявлення себе в часі (минулому, сьогоденні, майбутньому);
 • Відповідальність за свої дії і вчинки;

Емоційно - вольова готовність характеризується:

 • Формуванням вольових якостей (самостійності, дисциплінованості, ініціативності);
 • Умінням стримувати свої емоції.