Ð¡Ð²Ñ–тлина від Наталії Шнуренко.             

             Шнуренко Наталія Василівна

         Практичний психолог, соціальний педагог

   

Психологічна служба в навчальному закладі є складовою частиною системи охорони фізичного і психічного

здоров′я учнів і діє з метою виявлення та створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

Психологічна служба в навчальному закладі забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного

розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних,

статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання,

сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчального закладу.

Психологічна служба в навчальному закладі керується Конституцією України,  Декларацією прав людини,

Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», чинним законодавством України, Етичним кодексом психолога.

Психологічна служба навчального закладу тісно працює з органами охорони здоров′я, соціального захисту,

сім′ї та молоді, внутрішніх справ, а також із громадськими і благодійними організаціями.

Суть роботи практичного психолога та соціального педагога в школі полягає в пошуку

оптимального способу взаємодії дитини, її родини, всіх учасників педагогічного процесу.

Призначення працівників психологічної служби – допомогти дитині адаптуватися до вимог і правил школи,

а педагогам у створенні умов для успішного навчання і розвитку дитини, свого певного комфортного

внутрішнього середовища. Соціально-психологічний супровід навчання і виховання будується, виходячи

з особливостей навчального закладу, контингенту учнів, традицій і творчого потенціалу педагогічного колективу,

на виборі індивідуального «маршруту» супроводу, тобто програм, спрямованих не лише на вирішення

проблем і ускладнень, але й на їх запобігання.

Беручи до уваги всі перелічені фактори слід зазначити, що в нашій школі

соціально-психологічна робота за своєю спрямованістю ділиться на три напрями:                                                                                                                                        

• робота з учнями;

• робота з педагогічним колективом;

• робота з батьками.

За своєю структурою всі напрямки містять практично одні й ті ж самі види роботи.

І. Робота з учнями.

Складається із профілактичної, діагностичної та корекційно-розвивальної діяльності.

До профілактичної діяльності можна віднести:

• проведення профілактичних лекцій за різноманітними темами, серед яких профілактика тютюнопаління,

алкоголізму та наркозалежності, попередження насильницької поведінки і т.п.;

• ознайомлення із статистичними даними щодо запропонованих тем, створення власної статистики;

• проведення інтерактивних занять, ігор, круглих столів, диспутів;                                   

• перегляд відео матеріалів з метою попередження адиктивної поведінки.

Діагностична робота передбачає:

• дослідження психологічної адаптації учнів 1-х, 5-х та 10-х класів;

• дослідження пізнавальної сфери школяра (увага, пам`ять, мислення);

• дослідження професійних здібностей і нахилів старшоклассників;

• дослідження особливостей емоційної сфери учня та його особистості в цілому;

• дослідження мотиваційної сфери і спрямованості особистості учня;

• дослідження міжособистісних стосунків та взаємин в колективі та родині.

При цьому застосовується багато психологічних методик з постійним оновленням методичного арсеналу.

Особлива увага приділяється дослідженню особистісної сфери і в першу чергу психофізіологічних показників.

Корекційно-розвивальна робота ведеться переважно за індивідуальним запитом (індивідуальною потребою).

Консультативна, просвітницька, навчальна діяльність включає в себе велику кількість ознайомчих бесід,

зустрічей з цікавими людьми, з представниками соціальної служби, громадських та молодіжних організацій.

Також сюди можна віднести перегляд відео матеріалів, створення власних сценаріїв і фільмів

на різноманітні актуальні теми. Проводиться консультування з питань адаптації до нових умов навчання,

складових успіху сучасної молодої людини, мотивації і результативності навчання.

ІІ. Робота з педагогічним колективом:

Містить в собі дослідження особистісної сфери учителя, міжособистісних взаємин (взаємин в педагогічному колективі)

, факторів, що сприяють або заважають розвитку вчителя, виявляють стиль спілкування з учнями і т.п.

Крім того, педагогічний колектив повинен бути завжди в курсі останніх психологічних новинок, починаючи від оптимізації

міжособистісного спілкування, і, закінчуючи особливостями поведінки людей, схильних до адитивної поведінки.

Для цього ми широко використовуємо психологічні тренінги, арттерапевтичні заняття для вчителів з

метою релаксації, а також стимуляції їх творчого потенціалу.

ІІІ. Робота з батьками:

Так само, як і напрями роботи з учнями та вчителями, робота з батьками здійснюється якомога різнобічно:

це і просвітницькі виступи на батьківських зборах, і розробка буклетів з актуальних питань (висвітлення проблем і надання порад);

вивчення міжособистісних стосунків (дитина – батьки, батьки – батьки, батьки – учителі, учителі – учні)

та вивчення «задоволеності» чи «незадоволеності» роботою школи з боку батьків.

З батьками працюємо як у групах , так і індивідуально.

Аналітична робота полягає у зведенні всіх існуючих даних щодо кожного класу і кожного учня.

На базі цих даних робляться висновки та певні рекомендації для учнів, для їх батьків,

вчителів стосовно вирішення виявлених проблем. Рекомендації можуть бути універсальними

(одні й ті самі для кожного учня і для кожного класу), а можуть бути індивідуальними.

Рекомендації дозволяють застосовувати індивідуальний підхід для кожного, особливо до тих,

хто потрапляє у створену картотеку дітей «групи ризику». Можуть бути спрогнозовані й описані

певні варіанти поведінки окремих учнів у різних навчальних або критичних, стресових ситуаціях.

Системна комплексна робота практичного психолога, соціального педагога, класних керівників,

учителів, батьків, спрямована на дітей, дає позитивні результати.

Накопичений досвід реалізації різноманітних форм взаємодії з учнями, педагогами і батьками

дозволяє стверджувати, що кожна з них окремо дає можливість досягти поставленої цілі.

Однак, комплексне використання всіх цих форм дає набагато відчутніші результати, сприяє вирішенню

вузьких задач, дозволяє вибудувати індивідуальний психолого-педагогічний підхід для кожної дитини.

Головні напрямки роботи практичного психолога:

• Формування особистості, її здібностей, інтересів, потреб, розкриття творчого потенціалу.

• Збереження і розвиток реальних прав дитини у шкільному середовищі, родині.

• Створення у дитячому середовищі системи гуманних людських взаємин,

які забезпечують гідне місце кожній особистості, повагу до її думок, проблем, турбот.

• Пропаганда психологічних знань серед учнів, батьків, педагогів.

• Проведення системи заходів, направлених на орієнтацію учнів на ведення здорового способу життя.

                                                            МІФИ ПРО ПСИХОЛОГА

Міф 1. Психолог і психіатр − одне і теж, і якщо ти ходиш до психолога − значить ти псих.

Психіатр − це лікар, який пігулками лікує психічні захворювання як-от шизофренія та інші.

Психолог − працює із здоровими людьми, які потрапили в проблемну ситуацію (проблеми в навчанні

, сімейні стосунки, стосунки в колективі, стосунки між дітьми і батьками, проблеми в спілкуванні,

вибір життєвого шляху, самореалізація, конфлікти і багато іншого).

Міф 2. До психолога звертаються тільки «слабаки». Якщо у людини болить зуб, вона йде до стоматолога

і вважає це за правильне. Чи повинна вона бути сильною і терпіти біль? А якщо щось болить в душі?

До психолога звертається людина, яка відчуває потребу змінити своє життя в той або інший бік і шукає

грамотний та ефективний спосіб цих змін. Психолог − фахівець, який може допомогти знайти такий шлях,

унікальний для кожного.

Міф 3. Завдання психолога - якомога швидше розібратися в проблемі клієнта, дати вірну пораду.

Взагалі, психолог не повинен розібратися в проблемі клієнта і вирішити її. Він повинен допомогти людині,

створити умови, щоб вона сама це зробила - розібралася у собі й ситуації, прийняла оптимальне рішення.

Міф 4. У психолога не повинно бути проблем, інакше який же він психолог і як може допомогти іншим?!

Психолог - така ж людина, як і кожен. У нього можуть бути і бувають проблеми. Єдине, що потрібно

від хорошого фахівця, це усвідомлювати свої проблеми, тримати їх під контролем, щоб вчасно відстежити,

якщо його проблеми починають заважати ефективній роботі з клієнтом. 

Що краще, нагодувати голодного рибою чи навчити його рибалити? Психолог не чарівник, що одним

помахом палички вирішує усі мислимі й немислимі проблеми! Але він може Вам вручити вудочку, тобто

озброїти знаннями, навчити контролювати себе, допомогти поглянути на труднощі з усіх сторін.

 

Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні

соціально-правового захисту учнів школи та попередженні впливу негативних соціальних чинників

на формування та розвиток особистості дитини. У школі він є громадським інспектором з охорони дитинства. 

Соціальний педагог:

• здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження

безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми; 

• приймає участь в організації безкоштовного харчування учнів з малозабезпечених родин та учнів інших пільгових категорій; 

• бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх

(паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя, статевого виховання молоді; 

• допомагає виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей та підлітків, сприяє участі учнів

у суспільно-корисній, волонтерській діяльності; 

• проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють; 

• є посередником між школою, сім'єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю;

бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку дітей і підлітків.

У яких випадках звертатися до соціального педагога?

• якщо у твоїй родині є проблеми, які тебе постійно турбують, заважають нормально вчитися та

відчувати себе щасливим; 

• якщо хтось примушує тебе до вчинків, що суперечать нормам моралі, пригнічують твою гідність,

а ти не знаєш як себе поводити у такій ситуації;                                                                                                                

• якщо ти відчуваєш, що тобі потрібна допомога лікаря або юриста, проте не наважуєшся

звертатися до батьків; 

• і просто коли тобі здається, що всі інші відвернулися від тебе і ніхто тебе вже не зрозуміє...