Картинки по запросу патріотичне виховання презентація

 

 

 

 

 

в Дибинецькому НВК

 

 

 

   Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є

набуття молодими громадянами 14-35 річного віку соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків,

успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина

Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.

Здійснення системного національно-патріотичного виховання є однією з головних складових національної безпеки України.

Національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва,

героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту.

Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм

впливом усі покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на

освіту, культуру, науку, історію, державу, право.

Завдання національно-патріотичного виховання:

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки — Герба, Прапора,

Гімну України та історичних святинь;

- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

- формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського

народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії

українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

- відновлення і вшанування національної пам'яті;

- утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку

Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького

війська, військ Української народної республіки. Січових стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності;

- формування психологічної та фізичної готовності, молоді, до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо

відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної

та військової служби;

- відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей

з особливими потребами;

- консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських

організацій щодо національно-патріотичного виховання;

- сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків громадської активності, спрямованих

на патріотичне виховання молоді;

- підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва,

поваги до батьків та родини;

- створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи

конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави;

- сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;

- виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;

- створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації

при висвітленні подій та явищ суспільного життя;

- реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання.

В рамках національно – патріотичного виховання в школі проводяться виховні години, бесіди, темами яких є:

святкування знаменних дат, ознайомлення з історією рідного краю, звичаями і традиціями українського народу, видатними

людьми рідного краю, України тощо. Традиційним стало проведення святкувань Дня Збройних Сил України, Дня Соборності,

Дня Захисника Вітчизни, Дня української письменності, відзначення Дня села, змагань «Козацькі забави». В рамках святкування

цих знаменних дат проводяться: - виховні години в усіх класах; - зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни

і учасниками бойових дій; воїнами АТО

Cаме патріотизм, громадянськість повинні об’єднувати українців, зберегти те, що протягом століть

було нашою метою, – незалежну державу.

Ми - патріоти України

 

З метою вдосконалення роботи з патріотичного виховання в Дибинецькому НВК та виховання в учнів патріотизму,

шанобливого ставлення до державних символів України учні закладу розпочинають навчання виконання Державного Гімну.

План заходів Дибинецького НВК з

національно-патріотичного виховання дітей

та учнівської молоді   на 2019-2020н.р.

Переглянути документ