СТАТУТ

ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ

 

Дибинецького НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів – дитячий садок»

с.Дибинці

Богуславський район

Київська область

Затверджений на загальношкільних учнівських зборах

 

РОЗДІЛ І. Загальні положення про учнівські збори

 

1.1.     Найвищим органом шкільного учнівського самоврядування є загальні учнівські збори.

1.2.    Загальні учнівські збори проводяться не рідше одного разу на рік і вирішуються поточні важливі справи шкільного життя.

 

РОЗДІЛ ІІ. Повноваження

 

2.1. Загальні учнівські збори мають повноваження розробляти та       затверджувати документацію (і даний статут) з усіх напрямків роботи  учнівського самоврядування.

2.2.  Обирати на учнівських зборах керівництво органами учнівського самоврядування відкритим голосуванням.

2.3.  Рекомендувати на керівні посади учнівського самоврядування учнів,  яких запропонували вищі органи класів – класні збори.

2.4.  Скликати позачергові учнівські збори в разі  необхідності.

2.5.  Створювати творчу групу з числа учнів школи для дійового контролю за виконанням рішень загальношкільних зборів.

 

РОЗДІЛ ІІІ.  Шкільний парламент

 

4.1.  Виконавчим органом  учнівського самоврядування в Дибинецькому

        НВК є шкільний парламент.

4.2.  Шкільний парламент в Дибинецькому НВК має свою структуру.

4.3.   Шкільний парламент включає Кабінет Міністрів, складається із 6 Міністерств, які охоплюють всі сторони шкільного життя з урахуванням специфіки школи.

4.4.  Членами міністерств є учні обрані методом відкритого голосування

        на загальних учнівських зборах, терміном на 1 рік.  Мінімальна кількість членів одного   міністерства – 3 чоловіка.

4.5.        Кожне Міністерство має чіткі положення стосовно прав і обов’язків та затверджений план , яким керуються в роботі.

 

 

4.6.  На засіданнях Міністерств, які проходять 2 рази на місяць, кожен

 член вносить свої пропозиції щодо виконання плану роботи Міністерства та оголошують їх на робочих шкільних лінійках.

 

РОЗДІЛ ІV.  Міністерства.

3.1.  Членами шкільного парламенту  є міністри .

3.2.   Міністрів обирають на загальношкільних учнівських зборах

 відкритим голосуванням серед тих учнів, яких рекомендував вищий орган кожного класу  - класні збори.

3.3.  Міністри  очолюють роботу своїх міністерств, контролюють виконання членами міністерства обов’язків та запланованих справ.

3.4.  Міністерство формує та ознайомлює з правами  та обов’язками  кожного члена учнівського самоврядування. Права та обов’язки затверджуються на загальношкільних учнівських зборах.

3.5.  Міністерство складає та затверджує план роботи шкільного  парламенту та план роботи міністерств.

3.6.  Засідання міністерств проводяться  щомісячно згідно затвердженого плану.

3.7.  З метою повсякденного практичного керівництва самоврядування, проводяться щотижневі наради з різних напрямків діяльності. На

       них скликається весь апарат відповідальних за ту чи іншу галузь

        шкільної діяльності. Аналізується стан різних ділянок діяльності учнівського самоврядування, заслуховуються звіти представників класів. Визначається завдання на наступний тиждень.

3.8.  Рішення засідань міністерств регулюється протоколами засідань.

3.9.  Керівником Міністерств є Президент.

 

РОЗДІЛ V. Президент

5.1.  Лідером шкільного парламенту  є Президент.

5.2.  Президент школи обирається з числа учнів 8 - 11 класів на термін

         1 рік.

5.3.   Вибори президента відбуваються закритим голосуванням. У виборах мають право приймати участь  учні 5 – 8 класів та вчителі школи.

5.4.  Президент керує роботою всього шкільного парламенту і звітує перед вищим органом самоврядування загальношкільними зборами про проблему роботи на протязі певного періоду ( рік, місяць, півріччя).

5.5.  Президент підтримує взаємодію органів учнівського самоврядування з педагогічним колективом школи, є координатором дій.